O meni

Pišem o svojim putovanjima jer volim da istražujem druge kulture, živo tkivo određenog društva. Volim da pišem o kulturnim razlikama koje nam omogućavaju da upoređujemo, razmjenjujemo ideje, težnje, i da protresemo pretpostavke o razlikama ili ubjeđenjima.

Filozofija moga pisanja fokusira se na ovu vrstu turističkih iskustava, ali i na semantičke aspekte prostora, uma i jezika. Moji interesi se ovdje proširuju, na diskurzivne forme i kognitivne komponente kulture. Vrlo često završim putovajući sama, tako da se moje pisanje odnosi i na iskustvo koje pokušava da raščisti sve one mitove koji su dizajnirani tako da plaše žene i udaljavaju ih od ideje da se negdje zapute same.

Moji postovi o putovanju su subjektivna zona, vožnja čitalaca kroz moju maštu, uz osjećaj neizrecivog sjedinjenja mjesta i mene same. Inicijalno, putujem da se izgubim, i pored toga, putujem da se pronađem. Putujem u potrazi za nepoznatim, za osjećanjem lakog uzbuđenja, za boljom inspiracijom, za blaženim ukusom izolacije.